Η ανακοίνωση του Δήμου Τήνου για την εξάπλωση της Ανακύκλωσης στο νησί μας σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε και την Κοιν.Σ.Επ. μας, αποτελεί για εμάς τεράστια αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε αδιάκοπα τα 5 τελευταία χρόνια. Αξίζει να τονισθεί ότι μέσα από αυτήν την συνεργασία η Τήνος μας θα αποτελέσει τον 1ο Δήμο στην Ελλάδα που θα εφαρμόσει στην πράξη τη μέθοδο συλλογής "Διαλογή στην Πηγή" με ξεχωριστούς κάδους για κάθε ανακυκλώσιμο υλικό, με συμμετοχή μάλιστα Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πρόσφατα ψηφισμένης σχετικής νομοθεσίας (Ν.4496/2017).

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την επιτυχία της συγκεκριμένης συνεργασίας (δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας, προβολή του νησιού, κ.α) σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια και να εφαρμόσετε τις οδηγίες πλήρωσης των νέων κάδων όπως αυτές αναφέρονται στο έντυπο που έχει αποστείλει ο Ε.Ο.ΑΝ. και το οποίο θα διανέμεται από το Δήμο και επιχειρήσεις του νησιού μας (επισυνάπτεται).

Ενόψει της καινούργιας τουριστικής περιόδου είναι σημαντικό να δείξουμε στους επισκέπτες του νησιού μας ότι η Τήνος πέρα από τις άλλες ομορφιές της προστατεύει το περιβάλλον και αποτελεί παράδειγμα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων της.

Με εκτίμηση, 
Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.