Αναρτήθηκε στη επίσημη σελίδα της τοπικής Κάριτας Νάξου - Τήνου  η αναλυτική αξιολόγηση του διετούς προγράμματος "Αγαπώ και Προσφέρω" το οποίο θυμίζουμε οτι υλοποιήθηκε με επιχορήγηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Η αξιολόγηση αποτελεί σύνθεση των επιμέρους αξιολογήσεων των λειτουργών του προγράμματος, των ωφελουμένων αλλά και των καταστημάτων που συνεργάστηκαν.  Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ωφελήθηκαν σε μηνιαία βάση και για διάστημα δυο ετών περισσότερες από 120 οικογένειες στα νησιά Τήνο (το μεγαλύτερο ποσοστό), Νάξο και Άνδρο. 

Στην αξιολόγηση αναλύονται οι στόχοι και οι προδιαγραφές του προγράμματος εκ μέρους του χορηγού, οι ιδιαίτερες ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και οι προτεραιότητες που ελήφθησαν υπόψη από την Κάριτας Νάξου - Τήνου, ο θετικός αντίκτυπος που το πρόγραμμα είχε στις οικογένειες, στην οργάνωση αλλά και στην τοπική κοινωνία/οικονομία των τριών νησιών ενώ τέλος δεν αγνοούνται οι δυσκολίες και οι προβληματισμοί που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του. 

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με προτάσεις και ιδέες για μελλοντικές δράσεις και προγράμματα. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.