Τα μέλη του Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου σας ενημερώνουν σχετικά με την έκπτωση εισιτηρίων :
  • πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα μέλους του Συλλόγου είτε στα πρακτορεία εισιτηρίων είτε στον έλεγχο εισιτηρίων στα πλοία, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της έκπτωσης που δικαιούνται.
  • πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα και η ταυτότητα μέλους να έχει τη σφραγίδα οικονομικής ενημερότητας για το τρέχον έτος.
  • είναι υποχρεωμένα να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα όποτε αυτή τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.