Ημέρα θετικών νέων η χθεσινή για το νησί της Τήνου όπου εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την λειψυδρία (250.000 €) αλλά το σημαντικότερο που βγήκε στη δημοσιότητα ήταν η έγκριση του έργου «Επεξεργασία νέων ΑΣΑ Δήμου Τήνου - Μεταβατική περίοδος» και η ένταξη του στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020.

Πάμε να δούμε περισσότερα γι αυτό το έργο:

Πρώτα απ' όλα πρέπει να να αναφέρουμε ότι το ποσό για το έργο είναι 1.125.00,00 €. 
Το έργο περιλαμβάνει την επεξεργασία των νέων παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από το βιοαποδομήσιμο κλάσμα, την μείωση του όγκου τους και την ασφαλή αποθήκευσή τους έως την κατασκευή του ΧΥΤΥ στην Τήνο.

Σύμφωνα με προηγούμενη παρουσίαση του έργου σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το έργο θα λειτουργεί ως εξής: 

Θα γίνετε επεξεργασία των παλαιών και νέων σύμμεικτων απορριμμάτων προκειμένου
α) να γίνει διαχωρισμός του βιοαποδομήσιμου και μετατροπή του σε εδαφοβελτιωτικό, 
β) να γίνει ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και 
γ) δεματοποίηση του υπολείμματος που εκτιμάται σε 30% περίπου της αρχικής ποσότητας ΑΣΑ, 
δ) προσωρινή αποθήκευσης των δεμάτων στο χώρο και μεταφορά στο νέο ΧΥΤΥ Τήνου. 

Με την λύση αυτή, θα επαρκέσουν οι αρχικοί χώροι αποθήκευσης , θα αποφευχθεί η μεταφορά και διάθεση των δεμάτων εκτός Τήνου και θα προκύψουν δέματα υπολείμματος που είναι περισσότερο ασφαλή στην αποθήκευση.

Με την λύση της επεξεργασίας των παλαιών και νέων ΑΣΑ:
1. Δεν παρατείνεται ο χρόνος αποθήκευσης των δεμάτων πέραν της επιτρεπόμενης τριετίας
2. Προλαμβάνεται η δημιουργία ρύπανσης ή στραγγιδίων ή πυρκαγιάς από τα δέματα.
3. Εξοικονομείται χώρος προσωρινής αποθήκευσης
4. Αποφεύγεται η μεταφορά σε άλλο ΧΥΤΑ
5. Τα δέματα με το υπόλειμμα είναι πολύ περισσότερο ασφαλή γιατί έχει αφαιρεθεί το οργανικό κλάσμα που διασπάται
6. Ανακτώνται χρήσιμα υλικά που θα κατέληγαν σε ταφή.
7. Εξοικονομούνται χώροι στην τελική διάθεση των ΑΣΑ.
8. Είναι περιβαλλοντικά ασφαλέστερη μέθοδος

Το έργο εξασφαλίζει την ασφαλή μετάβαση από την σημερινή κατάσταση στην μελλοντική κατάσταση που θα έχουν ολοκληρωθεί οι δρομολογημένες υποδομές που περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός σύγχρονου ΧΥΤΥ και μίας μονάδας κομποστοποίσης απορριμμάτων. Για τα μόνιμα έργα διαχείρισης έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΥΜΠΕΡΑΑ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.