Στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στο θέμα: Υπηρεσίες συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Ο δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος στην εισήγηση του ανέφερε: Ο ρόλος μια σύγχρονης αυτοδιοικητικής δομής όπως ο Δήμος Τήνου, οφείλει να υιοθετήσει μια εξωστρεφή δράση στον τομέα της προσέλκυσης επενδυτών αξιοποιώντας τα ενδογενή γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της.

Φυσικά, η προσέλκυση επενδύσεων απαιτεί συντονισμένη δράση και σχέδιο, ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος σε επίπεδο Δήμου και έπειτα μέσα από την προώθηση της εικόνας της περιοχής ως κατάλληλης για τοποθέτηση κεφαλαίων από υποψηφίους επενδυτές. Ακόμη και Δήμοι που θεωρούνται ως επενδυτικά ελκυστικοί έχουν αποτύχει να καρπωθούν των πλεονεκτημάτων τους, διότι στερούνται οργανωμένης προωθητικής και επικοινωνιακής στρατηγικής.Η κατάρτιση και υιοθέτηση ενός σχεδίου προσέλκυσης επενδύσεων από το Δήμο, ενισχύει την πιθανότητα επιλογής της πόλης για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση επενδύσεων στην περιοχή. Η προετοιμασία του σχεδίου αυτού περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενέργειες – δράσεις:
 • Εξειδικευμένη ανάλυση των τοπικών παραγωγικών πόρων/ συντελεστών και πλεονεκτημάτων της περιοχής ως τόπος επενδύσεων,
 • Προετοιμασία σχεδίου προβολής,
 • Καθορισμός των ομάδων στόχων των δυνητικών ή επιθυμητών επενδυτών (είτε ανά χώρα, είτε ανά τομέα επενδυτικής δραστηριότητας), 
 • Δημιουργία αποτελεσματικών επικοινωνιακών μηνυμάτων,
 • Διάγνωση των αποτελεσματικών καναλιών επικοινωνίας και προώθησης,
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προωθητικού υλικού,
 • Προετοιμασία και ανασύνταξη των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο τη δημιουργία επενδυτικά φιλικών δομών εντός Δήμου.
Η ανάγκη αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας

Στην πλειοψηφία των χωρών του ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου, οι ΟΤΑ κατέχουν ή ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα γης, δημοσίων κτηρίων, σχολείων, καταστημάτων ή απλών κατοικιών. Αν και οι οργανισμοί αυτοί γενικότερα ασχολούνται με τις λειτουργικές απαιτήσεις της διαχείρισης αυτής της περιουσίας, πολύ λίγοι αντιμετωπίζουν το σύνολο των ιδιοκτησιών αυτών ως «χαρτοφυλάκιο», του οποίου η σύνθεση και η χρήση μπορεί να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τους στόχους της τοπικής κοινωνίας.

Οι ΟΤΑ σπάνια εξετάζουν αν η χρήση των επιμέρους ακινήτων είναι η κατάλληλη από την πλευρά του κόστους ευκαιρίας, του τρόπου διαχείρισης και χρηματοδότησης, ή αν ταιριάζει με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τις ανάγκες τους. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι πολύ συχνά οι ΟΤΑ αγνοούν τη σημαντικότητα του ισολογισμού στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ιδιοκτησία τους. Ο ισολογισμός ταυτοποιεί όλα τα πάγια και τις υποχρεώσεις, τα οποία έχουν χρηματοοικονομική αξία για τον οργανισμό.

Το έργο έχει ως αντικείμενο α) την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και β) την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει την παράδοση στη δημοτική αρχή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προσέλκυση επενδύσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας το οποίο θα πρέπει να αποτελείται από τρία (3) συστατικά μέρη:


ΜΕΡΟΣ Α – Παραδοτέο 1.1:
 • Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενου επενδυτικού περιβάλλοντος 
 • Αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με έμφαση στα νομικά και τεχνικά ζητήματα.
ΜΕΡΟΣ Β – Παραδοτέο 1.2:
 • Ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή 
 • Επιλογή και ανάδειξη της αξιοποίησης σχολάζουσας δημοτικής και εν γένει δημόσιας ακίνητης περιουσίας - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΜΕΡΟΣ Γ – Παραδοτέο 1.3:
 • Κατάρτιση εξειδικευμένου portfolio/ επενδυτικού προφίλ για το Δήμο, το οποίο δυναμικά μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο προώθησης και διαπραγμάτευσης για την επενδυτική ελκυστικότητα της περιοχής.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.