Με αφορμή τα περιστατικά πυρκαγιών των τελευταίων ημερών, την παρατεταμένη ανομβρία και ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από την 1η Μαΐου 2018, ενημερώνουμε τους κατοίκους του Νομού μας για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστική Διάταξη (Φ.Ε.Κ. Β΄1459/30-11-2000), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (Φ.Ε.Κ. Β΄1554) και ισχύει, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε υπαίθρια καύση από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, χωρίς την άδεια από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας καύσης σιτοκαλαμιάς ή άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, μόνο όταν υπάρχει επιμελής επίβλεψη, ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, η καύση πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες (μέχρι τη 12η μεσημβρινή) κι όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας από την Υπηρεσία μας, είναι να τηρούνται τα επιπρόσθετα μέτρα του άρθρου 5 της ανωτέρω σχετικής Διάταξης, όπως: δημιουργία ζώνης ασφαλείας με άροση, διαβροχή αυτής, τήρηση απόστασης ασφαλείας από παρακείμενη θαμνώδη βλάστηση ή δασική έκταση, εξασφάλιση παροχής νερού, ύπαρξη φορητών μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς κ.λ.π.

Εφιστούμε την προσοχή των πολιτών για την τήρηση των ανωτέρω και σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν παραβάσεις του ισχύοντος κανονισμού, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Αν υποπέσει στην αντίληψή σας κάποιο ύποπτο περιστατικό ή αντιληφθείτε καπνό, καλέστε ΑΜΕΣΑ στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης: 199 ή στο 112.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.