Σε συνέχεια της από 14/5/2018 με αριθ. 60612/2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γεώργιου Λεονταρίτη, περί ορισμού επιτροπής παράδοσης - παραλαβής υλικού σήμανσης, έγινε στις 24/5/2018 η παραλαβή του υλικού σήμανσης, που αφορά την Τήνο, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αποτελούμενη από τον Έπαρχο Τήνου κ. Ιωάννη Γιαγιά, τον υπάλληλο του Επαρχείου Τήνου κ. Κωνανσταντίνο Κουκουβίνη και τον υπάλληλο του Δήμου Τήνου κ. Αναστάσιο Βιδάλη.

Το υλικό αυτό, μετά από τη σύνταξη σχετικής μελέτης που θα υποβληθεί και θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, θα ενταχθεί στη σήμανση των μονοπατιών του Δήμου Τήνου, που εγκρίθηκαν με τη με αριθμ. 19950/30-3-2018 απόφαση της Προισταμένης της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων. Η οποιαδήποτε προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων θα γίνει μετά από σύνταξη μελέτης και έγκριση από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων


Το TINOS TRAILS λοιπόν αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, έχουν ήδη ανατεθεί, μετά τη σύνταξη από την υπηρεσία μας και έγκριση της σχετικής μελέτης από τη Διεύθυνση Δασών, οι καθαρισμοί τμημάτων των μονοπατιών και οι υπηρεσίες του Δήμου Τήνου επεξεργάζονται τη μελέτη σήμανσης προκειμένου να υποβληθεί αρμοδίως προς έγκριση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη Γιώργο Λεονταρίτη και τον Έπαρχο Τήνου Γιάννη Γιαγιά για τη συνδρομή τους στο εγχείρημα.

Περιφέρεια και Δήμος προχωράμε μαζί για την ολοκλήρωση, ανάδειξη και προβολή του πεζοπορικού παράδεισου που διαθέτει το νησί μας.


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.