Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 6η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου οικον. έτους 2018.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να εγγραφούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση δαπάνες :

α) που προέκυψαν μετά το  τραγικό δυστύχημα με το απορριμματοφόρο του Δήμου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο υπαλλήλων,

β) της  απευθείας ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:  «Αποκομιδή απορριμμάτων  Δήμου Τήνου» προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και

γ) της χρηματοδότησης ποσού 250.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την αντιμετώπιση του έντονου φαινομένου της λειψυδρίας ενόψει της θερινής περιόδου.

Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευγενία Αλοιμόνου 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.