Ανακοίνωση εξέδωσε προς τους κατοίκους των οικισμών του εξέδωσε το Τοπικό Συμβούλιο του Φαλατάδου. 

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Αγαπητοί δηµότες

Από τις αρχές του καλοκαιριού παρατηρούνται προβλήµατα στην υδροδότηση των οικισµών της τοπικής µας κοινότητας. Βασικότερη αιτία γι’ αυτά τα προβλήµατα είναι η ανοµβρία, αλλά µε τη φύση δεν µπορεί να τα βάλει κανείς. Το Συµβούλιο της Τοπικής κοινότητας Φαλατάδου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την Υπηρεσία ύδρευσης του Δήµου µας ώστε να επισκευάζονται το συντοµότερο δυνατό τυχόν ζηµιές ή φθορές στο δίκτυο ύδρευσης.

Κάνουµε γνωστό στους δηµότες µας ότι η σύνδεση ενός ακινήτου µε το δίκτυο ύδρευσης γίνεται αποκλειστικά για την υδροδότηση του ακινήτου και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέµβαση στην παροχή από µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Σε περίπτωση που βρεθούν παροχές που συνδέονται µε το δίκτυο ύδρευσης και λειτουργούν χωρίς υδρόµετρο επιβάλλονται αυστηρά πρόστιµα σύµφωνα µε τον κανονισµό ύδρευσης του Δήµου Τήνου.

Σε µια περίοδο “υδρευτικής κρίσης” πρέπει όλοι να δείξουµε κατανόηση και να χρησιµοποιούµε το νερό µε σύνεση και χωρίς σπατάλες. Προέχουν οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες -πόσιµο νερό και καθαριότητα-ενώ κάποιες άλλες δευτερεύουσες θα µπορούσαν να περιοριστούν στο ελάχιστο -πότισµα κήπων καθαρισµός αυλών κ.λ.π.

Η ύπαρξη η ανεύρεση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι σήµερα ένα παγκόσµιο πρόβληµα και µπορεί στο µέλλον να χτυπήσει και τη δική µας πόρτα”.

Το νερό είναι πολύτιµο αγαθό και η σωστή διαχείριση και η λογική χρήση του είναι υποχρέωση όλων µας.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΑΛΑΤΑΔΟ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.