Συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς οι κινήσεις της δημοτικής αρχής για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας που επικρατεί στο νησί με την προμήθεια μιας αφαλάτωσης μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδριάσεις (Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή) για το εν λόγω θέμα.

Κορύφωση των όλων προσπαθειών είναι το τελευταίο θέμα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου, που θα γίνει τη Τετάρτη, 13 Ιουνίου όπου αναφέρει «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου (αφαλάτωση) σύμφωνα με το αρ.50 του Ν. 4487/2017 - έγκριση όρων διακήρυξης και έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.