Άμεση ήταν η αντίδραση της δημοτικής αρχής Τήνου στο άκουσμα των νέων αντικειμενικών αξιών που αποφάσισε η Κυβέρνηση και επηρεάζει ένα μέρος του νησιού. Έτσι, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε ομόφωνα ψήφισμα προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Δήμαρχος Τήνου δήλωσε πριν το ψήφισμα μεταξύ άλλων: «Μετά την πρόσφατη αύξηση των αντικειμενικών αξιών, μιας και για το νησί μας είναι ιδιαίτερα επαχθής, αφού σε ορισμένες περιοχές η αύξηση κοντεύει να φτάσει το εκατό τοις εκατό, κρίνεται σκόπιμο, να περιβάλλουμε με το κύρος μιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - Ψηφίσματος, επιστολή αντίδρασης και διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών με αίτημα τον εξορθολογισμό της αύξησης των αντικειμενικών αξιών».
Περαιτέρω ο κ. Δήμαρχος έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Αναστασία Δεληγιάννη προκειμένου να αναλύσει δεόντως το ζήτημα.

Το συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση τις σχετικές διατάξεις και τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, προχώρησε στο παρακάτω ψήφισμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία προς το Υπουργείο Οικονομικών για την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και ζητά τον εξορθολογισμό της αύξησης των αντικειμενικών αξιών μιας και θα δημιουργήσει τα πλείστα όσα προβλήματα στις συναλλαγές που έχουν να κάνουν με τη μεταβίβαση ακινήτων και ταυτόχρονα η αλόγιστη και αναιτιολόγητη αυτή αύξηση παρασύρει φόρους που σχετίζονται με την αξία των ακινήτων (ΤΑΠ, ΕΝΦΙΑ) και ως εκ τούτου θα πρέπει το Υπουργείο να προβεί, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομικές συνθήκες, στον επανέλεγχο της απόφασής του και στο μετριασμό της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, κατά περιοχές δε και στη μείωσή τους, μιας και δεν είναι πλέον σπάνιο το φαινόμενο τα ακίνητα να μεταβιβάζονται σε αξίες κατά πολύ χαμηλότερες των αντικειμενικών αξιών

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.