Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Αντιδημάρχου κ .Γιώργου Τζέ αποτέλεσε το αντικείμενο έκτακτης σύσκεψης της Δημοτικής Ομάδας προκειμένου αφενός να καλύψουμε άμεσα, λόγω τουριστικής περιόδου, το κενό της συγκεκριμένης θέσης που έχει να κάνει με την καθαριότητα και το περιβάλλον και αφετέρου να διασφαλίσουμε την ομαλή πορεία από τη διάδοχο κατάσταση.

Για το λόγο αυτό και έπειτα από ανάλυση και διεξοδική μελέτη του επείγοντος του θέματος καλέσαμε τον κ. Φίλιππο Οριάνο να αναλάβει τη θέση του Αντιδημάρχου προκειμένου, χωρίς χρονοτριβή, να ασκήσει τα καθήκοντά του και ορίσαμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο τον κ. Εμμανουήλ Λούβαρη της μειοψηφίας ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στις τοπικές κοινότητες Τριαντάρο και Δύο Χωριά, θεωρώντας ότι οι βασικές λειτουργίες του νησιού πρέπει να αντιμετωπίζονται με κλίμα συναίνεσης χωρίς στεγανά και αποκλεισμούς.

Η Δημοτική μας Ομάδα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον κ. Τζέ για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες του και εύχεται στους αντικαταστάτες του καλή επιτυχία στο έργο τους.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.