Με ανακοίνωση της η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Τήνου απαντά στο πρόσφατο δελτίο που εξέδωσε το γραφείο τύπου του Δήμου Τήνου. Η απάντηση της Διοικούσας αναφέρει:

Είναι απόλυτα κατανοητό και αναμενόμενο ότι ο κ. Δήμαρχος προσπαθεί να παραστήσει τον σωτήρα για να καλύψει την άνευ προηγουμένου αταξία, που η πρόχειρη τροπολογία του προκάλεσε στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Δεν αναμέναμε ωστόσο να ακουσθεί και ότι ο κ. Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ της πλευράς των προσφευγόντων Προέδρου και Μελών της Επιτροπής, οι οποίοι ζήτησαν να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, την οποία, «νυν οψίμως χαιρετίζει».

Δυστυχώς το ίδιο το δικόγραφο της παρέμβασής του στο ΣτΕ, τον διαψεύδει πανηγυρικώς - μετά του πιστού της υπογραφής του πληρεξουσίου του δικηγόρου κ. Ν. Αλιβιζάτου. Το αίτημα της εις χείρας μας από 4.7.2018 παρεμβάσεως του κ. Δημάρχου στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ ρητώς αναγράφει ότι ο κ. Δήμαρχος ζητεί από το ΣτΕ «να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση καθώς και το αίτημα των αντιδίκων για την έκδοση προσωρινής διαταγής» (σελ. 10).

Είναι σαφές ότι αν οι «αντίδικοι» Μητροπολίτης Πρόεδρος και τα τέσσερα Μέλη της Επιτροπής, κατά των οποίων άσκησε παρέμβαση ο κ. Δήμαρχος, δεν είχαν υποβάλει την αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την αναστολή λήξεως της θητείας τους, δεν θα είχε εκδοθεί σήμερα η προσωρινή διαταγή και το Ιερό Ίδρυμα θα παρέμενε ακυβέρνητο και ακέφαλο, όπως προέβλεπε η τροπολογία. Το ΣτΕ αποδέχθηκε ότι δημιουργείται κενό διοικήσεως από την νομοθετική ρύθμιση, το περιεχόμενο της οποίας καλώς εγνώριζε ο κ. Δήμαρχος και οι υπογράψαντες βουλευτές τον περασμένο Φεβρουάριο. Ουδέποτε ο Δήμαρχος λοιπόν παρενέβη υπέρ των απόψεων των προσφευγόντων στο ΣτΕ, αντίθετα χρησιμοποίησε επιχειρήματα περί δήθεν αυτοδίκαιης παράτασης θητείας, επιμένοντας ότι δεν δημιουργεί ακυβερνησία η τροπολογία του. Φυσικά το ΣτΕ απέρριψε πανηγυρικά αυτές τις θεωρίες και χορήγησε ασφαλιστικά μέτρα. Η Διοικούσα Επιτροπή παραμένει στα καθήκοντά της εξαιτίας της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ που πέτυχαν οι προσφεύγοντες και ανέστειλε την εκτέλεση της νομοθετικής διάταξης, που τους εκδίωξε από τη διοίκηση του ΠΙΙΕΤ.

Για τα υπογράφοντα Μέλη
Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΙΙΕΤ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.