Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη και τους φίλους του σωματείου μας για τον ορισμό και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά το θάνατο του προσφιλούς σε όλους Γρηγόρη και την παραίτηση των αναπληρωματικών μελών, υπήρξε αδυναμία συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου.

Με τη συμβουλή και τη συμβολή του δικηγόρου κ. Νικολάου Μαραγκού, το μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου με την από 07-06-2018 απόφασή του ενέκρινε την αίτηση-πρόταση των εναπομεινάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε προσωρινή διοίκηση η οποία συγκροτούμενη ομόφωνα σε σώμα είναι:

Τριάδα Ζέρβα-Απέργη, Πρόεδρος
Σπυριδούλα Κουμαριανού, Αντιπρόεδρος
Αικατερίνη Σπυριδάκη, Γραμματέας
Αντώνιος Βιδάλης, Ταμίας
Νικόλαος Κροντηράς, Μέλος

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το καταστατικό και την από 07-06-2018 απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου μέχρι τις εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την ημερομηνία των οποίων θα ορίσει το Πρωτοδικείο Σύρου κατά την δικάσιμο της 15ης -11-2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

Τριάδα Ζέρβα-Απέργη: 2283023518
Σπυριδούλα Κουμαριανού: 2283026399
Αικατερίνη Σπυριδάκη: 2283023467

Για το Δ/κό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Τριάδα Ζέρβα-Απέργη

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.