Με νεότερο Δελτίο Τύπου το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου ανακοινώνει πως το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε τη συνέχιση της διοίκησης του Ιερού Ιδρύματος από την υφιστάμενη Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της εκκρεμούς αιτήσεως αναστολής.

Η Διοικούσα το Επιτροπή ΠΙΙΕΤ κατά την 18/2018 έκτακτη Συνεδρίασή της, ενημερώθηκε από τον Σεβασμιότατο Πρόεδρο, ότι την 3η Ιουλίου 2018, το Συμβούλιο της Επικρατείας με προσωρινή διαταγή, εν συνεχεία της από 19/6/2018 σχετικής αιτήσεώς του και μελών της Διοικούσας Επιτροπής κι εν όψει της ανάγκης διασφαλίσεως της συνεχούς λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. και του δημοσίου συμφέροντος, διέταξε την άσκηση της διοίκησης του Ιερού Ιδρύματος από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 48 του ν. 4521/2018 Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της εκκρεμούς αιτήσεως αναστολής.

Με βάση τα ανωτέρω, η Διοικούσα Επιτροπή συνεχίζει απρόσκοπτα το θρησκευτικό, φιλανθρωπικό και κοινωφελές έργο της.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.