Την Τεταρτη, 25 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τήνου και ώρα 11.00 το πρωί. Τα θέματα της συζητήσεως είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) για την αντιμετώπιση δαπάνης έκτακτης μίσθωσης αφαλάτωσης την τρέχουσα θερινή περίοδο λόγω λειψυδρίας.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας  ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών  ή πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων  στην επιχείρηση «Επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος  (ζεστή & κρύα κουζίνα) (εστιατόριο) – επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά  κύριο λόγω οινοπνευματωδών ποτών (καφενείο)» του Ευάγγελου Δεσύπρη του Ιωάννη  που βρίσκεται στον οικισμό Δύο Χωριά της Τ.Κ. Δύο Χωρίων Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων  στην επιχείρηση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» του Χριστόφορου- Ιωάννη Δελατόλα του Ματθαίου  που βρίσκεται στον οικισμό Σκαλάδος της Τ.Κ. Κώμης Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων  στην επιχείρηση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ,  ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ)»  της εταιρείας με τίτλο ΛΕΥΚΟ ΤΗΝΟΥ Α.Ε. που βρίσκεται στον οικισμό  Αγ. Ρωμανός  της Τ.Κ. Κάμπου Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΤΩΝ» του Σανταμούρη Γεώργιου του Δημητρίου  που βρίσκεται στον οικισμό Άγιο Σώστη της Τ.Κ. Τριαντάρου  Τήνου.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.