Σε έργα ύδρευσης οδήγησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων, που εξασφάλισε κατά την αύξηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, την οποία πέτυχε πέρυσι.

Ένα έργο προγραμματίζεται και για την Τήνο με τίτλο Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου ∆ήμου Τήνου με την επιλέξιμη δαπάνη να είναι στα 1. 335.000.000€. 


Επ ́ αυτού, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Χαίρομαι κατ’ αρχήν, διότι πέρυσι κατορθώσαμε και αυξήσαμε τον σχετικό κωδικό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου. Χαίρομαι, επίσης, για την ανταπόκριση, που υπήρξε στη σχετική πρόσκληση και κατατέθηκαν προτάσεις ώριμες από τις κατά τόπους ∆ΕΥΑ. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμε ένα μεγάλο μέρος των πόρων, που εξασφαλίσαμε σε έργα ύδρευσης , που είναι μια από τις μεγάλες αγωνίες, που έχουν τα νησιά μας . Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριστικοποίησης του σχετικού πίνακα, προχωράμε και στην ένταξη των έργων».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.