Την ένταξη άλλων 6 έργων ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 8,5εκ €, ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου, με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ

Ανάμεσα στα νησιά που προγραμματίζονται τα έργα αυτά είναι και η Τήνος με τον τίτλο «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.355.000 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού (εξωτερικό δίκτυο) από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού έως και τις κεντρικές δεξαμενές των Τ.Κ. Υστερνίων, Καλλονής και Πανόρμου για σύνδεση των οικισμών με τις παραπάνω πηγές ύδατος.

Το συνολικό μήκος των αγωγών θα είναι περίπου 17.345 μέτρα.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης διθάλαμη δεξαμενή συλλογής/αποθήκευσης νερού 100 κυβικών μέτρων και αντλιοστάσιο με χωρητικότητα υγρού θαλάμου 28.175 κ.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.355.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/06/2019 και λήξης η 30/06/2021.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.