Μεγάλη έκταση έχει πάρει το θέμα της εξώδικης διαμαρτυρίας του Δήμου Τήνου προς τη ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την συνεχόμενες διακοπές ρεύματος στο νησί, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές επιπλοκές στη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, με περαιτέρω συνέπεια τη μη παραγωγή νερού ύδρευσης και μάλιστα στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου. 

Σας παρουσιάζουμε, αποκλειστικά, τις εξώδικες διαμαρτυρίες του Δήμου Τήνου όπως αυτ΄ς στάλθηκαν τη Δευτέρα, 27 Αυγούστου. 


Η εξώδικη διαμαρτυρία - καταγγελία προς την ΔΕΔΔΗΕ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Του Δήμου Τήνου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Σιώτο του Αντωνίου, Δήμαρχο Τήνου και νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατοικοεδρεύοντος στο Δημαρχείο Τήνου, το οποίο βρίσκεται στην Τήνο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 72.
ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), Αθήνα Αττικής, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), Αθήνα Αττικής, οδός Δυρραχίου 89 και Κηφισού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη κατοικοεδρεύοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα Αττικής επί της Λεωφόρου Μεσογείων 119.

Ο Δήμος Τήνου διαθέτει, για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του νησιού, μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες τροφοδοτούνται για τη λειτουργία τους με ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα, λόγω της πρωτοφανούς στα χρονικά λειψυδρίας που αντιμετώπισε το νησί το περασμένο έτος, ο Δήμος Τήνου αναγκάστηκε ήδη από αρχές Αυγούστου να μισθώσει επιπλέον μονάδα αφαλάτωσης για την κάλυψη των αυξημένων εποχικών αναγκών, ενόψει της αθρόας προσέλευσης τουριστών και προσκυνητών στο νησί. Γίνεται, έτσι, αντιληπτό πως τη δεδομένη στιγμή η μόνη πηγή άντλησης νερού για τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού είναι οι μονάδες αυτές αφαλάτωσης.

Ωστόσο, και ενώ η αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει καθημερινώς υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να παρέχεται επαρκής ποσότητα νερού, παρά ταύτα τις τρεις (3) τελευταίες μέρες, ήτοι από το Σάββατο 25 Αυγούστου έως και σήμερα, Δευτέρα 27 Αυγούστου, έχουν παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενες διακοπές στην παροχή του ρεύματος καθώς και συνεχείς διαταραχές στην ποιότητα της τάσης αυτού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκληθούν συνεχείς διακοπές και σοβαρές επιπλοκές στη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, με περαιτέρω συνέπεια τη μη παραγωγή νερού ύδρευσης και μάλιστα στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου όπου το νησί παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπο με πρωτοφανή λειψυδρία. Έτσι, ο Δήμος Τήνου αναγκάστηκε ήδη να εκδώσει δύο (2) δελτία τύπου, στις 26 και 27 Αυγούστου, ενημερώνοντας τους πολίτες πως «λόγω σοβαρών επιπλοκών και δυσλειτουργιών σε όλες τις μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες προκλήθηκαν από τις συνεχόμενες γενικές διακοπές ρεύματος, θα λάβουν χώρα σήμερα (αφορά και στις δύο μέρες) σταδιακές διακοπές στην παροχή ύδατος στην πόλη της Τήνου». Τονίζεται δε ότι σε περίπτωση συνέχισης των διακοπών αυτών συντρέχει μεγάλος και βάσιμος κίνδυνος να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στις μονάδες αφαλάτωσης με ό,τι περαιτέρω αυτό συνεπάγεται για την παροχή νερού ύδρευσης στους πολίτες και επισκέπτες του νησιού. 

Σημειωτέον πως η κατάσταση αυτή της πλημμελούς παροχής ρεύματος στο νησί δεν εμφανίστηκε φέτος για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή αλλά και εντός του χειμώνα, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της διακοπής της παροχής ρεύματος στο νησί. Φυσικά, τα ανακύπτοντα από τις συνεχείς αυτές διακοπές προβλήματα ποικίλλουν τόσο το καλοκαίρι που το νησί δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, όσο και το χειμώνα όπου οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες. Μάλιστα, ο Δήμος μας, στο πλαίσιο προσπάθειας για βελτίωση των υποδομών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί, απέστειλε προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) το με αρ. πρωτ. 7061/30-07-2018 έγγραφό του, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με το εάν και πότε θα γίνει η διασύνδεση της Τήνου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως έγινε αντιστοίχως με γειτονικά νησιά.

Επειδή, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4001/2011 και Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του. Ειδικότερα, υποχρεούται να διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και να μεριμνά για την επίτευξη των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, όσον αφορά μεταξύ άλλων στις απώλειες, στην αξιοπιστία τροφοδότησης, στην ποιότητα τάσης και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. Έτσι, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εύλογη ενέργεια για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Δικτύου, υπό συνήθεις ή έκτακτες συνθήκες και να λειτουργεί το Δίκτυο κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού.

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας του Καταναλωτή, ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.

Επειδή, λόγω συνεχών αμελειών και παραλείψεών σας, υφιστάμεθα συνεχείς διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, τη δυσλειτουργία και τη δημιουργία επιπλοκών στις μονάδες αφαλάτωσης, με περαιτέρω συνέπεια τη μη παραγωγή νερού ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων μας.

Επειδή, λόγω των ανωτέρω, αφενός πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία του Δήμου μας απέναντι τόσο στους πολίτες του όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας και αφετέρου οι κάτοικοι στερούνται επαρκούς ποσότητας νερού, λόγω των εξαναγκασμένων διακοπών στην υδροδότηση από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Μ Α Σ Τ Ε εντονότατα για την προπεριγραφείσα παράνομη αθέτηση των υποχρεώσεών σας για συνεχή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλοκών και δυσλειτουργιών στις μονάδες αφαλάτωσης και, περαιτέρω, τη μη παραγωγή νερού προς διανομή στους κατοίκους του νησιού.
Σ Α Σ  Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε να προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστούν τα αυτονόητα, ήτοι αξιόπιστη και συνεχής τροφοδότηση του νησιού με ηλεκτρικό ρεύμα, υπό συνήθεις ή έκτακτες συνθήκες. 

Με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε αυτήν προς την οποία απευθύνεται, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Η καταγγελία προς τον συνήγορο του καταναλωτή

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ


Του Δήμου Τήνου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ιωάννη Σιώτο του Αντωνίου, Δήμαρχο Τήνου και νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατοικοεδρεύοντος στο Δημαρχείο Τήνου, το οποίο βρίσκεται στην Τήνο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 72.

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

 Ο Δήμος Τήνου διαθέτει, για την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του νησιού, μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες τροφοδοτούνται για τη λειτουργία τους με ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα, λόγω της πρωτοφανούς στα χρονικά λειψυδρίας που αντιμετώπισε το νησί το περασμένο έτος, ο Δήμος Τήνου αναγκάστηκε ήδη από αρχές Αυγούστου να μισθώσει επιπλέον μονάδα αφαλάτωσης για την κάλυψη των αυξημένων εποχικών αναγκών, ενόψει της αθρόας προσέλευσης τουριστών και προσκυνητών στο νησί. Γίνεται, έτσι, αντιληπτό πως τη δεδομένη στιγμή η μόνη πηγή άντλησης νερού για τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού είναι οι μονάδες αυτές αφαλάτωσης.

Ωστόσο, και ενώ η αρμόδια Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει καθημερινώς υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να παρέχεται επαρκής ποσότητα νερού, παρά ταύτα τις τρεις (3) τελευταίες μέρες, ήτοι από το Σάββατο 25 Αυγούστου έως και σήμερα, Δευτέρα 27 Αυγούστου, έχουν παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενες διακοπές στην παροχή του ρεύματος καθώς και συνεχείς διαταραχές στην ποιότητα της τάσης αυτού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκληθούν συνεχείς διακοπές και σοβαρές επιπλοκές στη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, με περαιτέρω συνέπεια τη μη παραγωγή νερού ύδρευσης και μάλιστα στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου όπου το νησί παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπο με πρωτοφανή λειψυδρία. Έτσι, ο Δήμος Τήνου αναγκάστηκε ήδη να εκδώσει δύο (2) δελτία τύπου, στις 26 και 27 Αυγούστου, ενημερώνοντας τους πολίτες πως «λόγω σοβαρών επιπλοκών και δυσλειτουργιών σε όλες τις μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες προκλήθηκαν από τις συνεχόμενες γενικές διακοπές ρεύματος, θα λάβουν χώρα σήμερα (αφορά και στις δύο μέρες) σταδιακές διακοπές στην παροχή ύδατος στην πόλη της Τήνου». Τονίζεται δε ότι σε περίπτωση συνέχισης των διακοπών αυτών συντρέχει μεγάλος και βάσιμος κίνδυνος να προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στις μονάδες αφαλάτωσης με ό,τι περαιτέρω αυτό συνεπάγεται για την παροχή νερού ύδρευσης στους πολίτες και επισκέπτες του νησιού. 

Σημειωτέον πως η κατάσταση αυτή της πλημμελούς παροχής ρεύματος στο νησί δεν εμφανίστηκε φέτος για πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή αλλά και εντός του χειμώνα, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της διακοπής της παροχής ρεύματος στο νησί. Φυσικά, τα ανακύπτοντα από τις συνεχείς αυτές διακοπές προβλήματα ποικίλλουν τόσο το καλοκαίρι που το νησί δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, όσο και το χειμώνα όπου οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες. Μάλιστα, ο Δήμος μας, στο πλαίσιο προσπάθειας για βελτίωση των υποδομών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί, απέστειλε προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) το με αρ. πρωτ. 7061/30-07-2018 έγγραφό του, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με το εάν και πότε θα γίνει η διασύνδεση της Τήνου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως έγινε αντιστοίχως με γειτονικά νησιά.
  
Επειδή, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4001/2011 και Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ), η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του. Ειδικότερα, υποχρεούται να διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και να μεριμνά για την επίτευξη των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, όσον αφορά μεταξύ άλλων στις απώλειες, στην αξιοπιστία τροφοδότησης, στην ποιότητα τάσης και στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών. Έτσι, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εύλογη ενέργεια για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του Δικτύου, υπό συνήθεις ή έκτακτες συνθήκες και να λειτουργεί το Δίκτυο κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού.

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας του Καταναλωτή, ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή αυτών στον καταναλωτή.

Επειδή, λόγω συνεχών αμελειών και παραλείψεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υφιστάμεθα συνεχείς διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, τη δυσλειτουργία και τη δημιουργία επιπλοκών στις μονάδες αφαλάτωσης, με περαιτέρω συνέπεια τη μη παραγωγή νερού ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων μας.

Επειδή, λόγω των ανωτέρω, αφενός πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία του Δήμου μας απέναντι τόσο στους πολίτες του όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας και αφετέρου οι κάτοικοι στερούνται επαρκούς ποσότητας νερού, λόγω των εξαναγκασμένων διακοπών στην υδροδότηση από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ Μ Ε ενώπιόν Σας την προπεριγραφείσα παράνομη αθέτηση των υποχρεώσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για συνεχή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλοκών και δυσλειτουργιών στις μονάδες αφαλάτωσης και, περαιτέρω, τη μη παραγωγή νερού προς διανομή στους κατοίκους του νησιού.
Σ Α Σ   Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε όπως προχωρήσετε στις αναγκαίες συστάσεις και πράξετε τα δέοντα.                                                                 
                                                                         
                                                                          Τήνος, 27/08/2018
                                                                                   Ο Δήμαρχος Τήνου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.