Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, η οποία εκτελεί χρέη Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Μ. Γιαννούλη-Μπούμπα, λαμβάνοντας υπόψη της, τις διατάξεις του ν. 4182/2013 του ΠΔ 715/1979, όπως τροποποιηθέντα ισχύουν, τις υπ’ αριθ. 3384/2009 και 6118/2013 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και απόφασή της από το θέμα 2 της 10/2018 Συνεδρίασης,


 προκηρύσσει 

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορική διαδικασία, σύμφωνα με τις ως διατάξεις, για την αγορά ακινήτων με σκοπό την επένδυση κεφαλαίου προερχομένου από το κληροδότημα Μ. Γιαννούλη-Μπούμπα και τη μισθωτική εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών υπέρ του Κληροδοτήματος.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.