Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας για δασοπυρόσβεση – δασοπροστασία – διάσωση που θα δραστηριοποιείται στη νήσο Τήνο.

Απευθύνουμε κάλεσμα στους πολίτες της Τήνου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή και ένταξή τους στην εθελοντική ομάδα.

Η εθελοντική ομάδα θα οργανωθεί πάνω στα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και θα λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και εξοπλισμό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στην εθελοντική ομάδα μπορούν να προμηθευτούν αίτηση ένταξης εθελοντή από την ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου, από το Δημοτικό Κατάστημα (Πρωτόκολλο) και από τα κατά τόπους γραφεία των Τοπικών Κοινοτήτων.

Για να προχωρήσει η διαδικασία σύστασης της ομάδας, παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις ως τις 30/09/2018.

Τηλ. επικοινωνίας: 22833 60109 (Ειρήνη Λαζούρα).

Η Αντιδήμαρχος Τήνου
για θέματα Πολιτικής Προστασίας
Λουκρητία Άνδροβικ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.