Την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου με την λήψη απόφασης κατάρτισης πρότασης προς τον Δήμο Τήνου για τον προγραμματισμό έργων της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου έτους 2019, με σκοπό την ένταξή τους στο υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρόγραμμά του, έτους 2019. 

Τα έργα και οι εργασίες (Επισκευές, Συντηρήσεις) που προτείνονται να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τήνου οικ. έτους 2019 είναι τα εξής:

1) Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύων ύδρευσης πόλεως Τήνου 50.000,00 €

2) Κατασκευή πεζοδρομίου με πλατύσκαλα επί της μίας πλευράς στην οδό Νικολάου Λούβαρη που είναι απότομη ανωφέρεια και κατωφέρεια και διαμόρφωση υπόλοιπου δρόμου, στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου 10.000,00 €

3) Επεκτάσεις Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού Δημοτικής Κοινότητας Τήνου. 15.000,00 €

4) Συντήρηση Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Κοινότητας Τήνου. 10.000,00 €

5) Τοποθέτηση, συντήρηση αγωγών – φρεατίων και εσχαρών διαφυγής όμβριων υδάτων στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου. 7.200,00 €

6) Συντήρηση Επισκευή δημοτικών γηπέδων και αθλητικών κέντρων Δημοτικής Κοινότητας Τήνου. 7.200,00 €

7) Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.15.000,00€

8) Συντηρήσεις και Επισκευές Κοινόχρηστων Χώρων Δημοτικής Κοινότητας Τήνου 7.200,00 €

9) Κατασκευή και τοποθέτηση καλαίσθητων πλαισίων σε πολυσύχναστα μέρη στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου, για την τοποθέτηση αφισών κάθε είδους εκδηλώσεων, με σκοπό την διακοπή της ανεξέλεγκτης αφισοκόλλησης και την καλαίσθητη εμφάνιση της πόλης 3.400,00 €

10) Συντήρηση- Επισκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού Μουντάδου Δημοτικής Κοινότητας Τήνου. 7.200,00 €

11) Κατασκευή Αθλητικού Πάρκου στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου 50.000,00 €

12) Κατασκευή πάρκου για skateboard και πατίνια για τους αθλητές του είδους, στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου 7.200,00 €

13) Κατασκευή πάρκου για κατοικίδια ζώα στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου 7.200,00 €

14) Κατασκευή Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων (Parking) στην Δημοτική Κοινότητα Τήνου. 20.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 216.600,00 €

Σημείωση:

Το έργο (9) να προωθηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου, προκειμένου να δρομολογηθεί η αδειοδότησή του και η ένταξή του στο Τεχνικό του Πρόγραμμα, για το τμήμα εκείνο που η τοποθέτηση εμπίπτει στην Λιμενική Ζώνη.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.