Το Τελωνείο Σύρου / Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Τήνου ανακοινώνει ότι η αποστακτική περίοδος απόσταξης πρώτων υλών (Στέμφυλα) των μικρών αποσταγματοποιών (Διήμερων) αρχίζει από 01/10/2018 έως 30/11/2018 (Απόφαση 44067/10-09-2018 του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής).

Για την ανωτέρω χρονική περίοδο θα προσκομίζεται από τους Διήμερους Πιστοποιητικό Αμπελοκτήμονα από την Περιφερειακή Ενότητα Τήνου, το οποίο εκδίδει μόνο ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή βεβαίωση του Δημάρχου Τήνου ή των Αντιδημάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με την κείμενη τελωνειακή νομοθεσία.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Αμπελοκτήμονα θα προσκομίζεται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (Διήμερους) στους εξουσιοδοτημένους Λογιστές για να καταχωρηθεί και να εκδοθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνεύματος (ΔΕΦΚΟ) καθώς και η Άδεια Απόσταξης, σύμφωνα και με την αριθμό ΔΕΦΚΓ 5022241 ΕΞ 2014 19- 09-2014 Δ.Υ.Ο. (ΑΔΑ: 6ΣΡΨΗ-2Ι8). Κατόπιν τα ανωτέρω έγγραφα προσκομίζονται στο Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Τήνου (πρώην Τελωνείο Τήνου) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι Διήμεροι παρασκευάζουν τσίπουρο-τσικουδιά (Ρακί) χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο Σύρου / Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Τήνου) τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τριών (3) τουλάχιστον μηνών και χρηματικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) σύμφωνα με τα άρθρα 11 & 12 Ν.2969/2001 «Περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.