Ο Δήμος Τήνου σε συνεργασία με την εταιρία «Διαδικασία ΑΕ» εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:
  • ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
  • η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
  • η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του
  • θορύβου
  • η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
  • η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
  • η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος, που θα πραγματοποιηθεί την 01 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προϋπόθεση για να επιτύχουν οι παραπάνω στόχοι είναι η συμμετοχή σας, στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για το αύριο της Τήνου, με αλλαγές στην πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης.

Η εκδήλωση έχει ως αντικείμενο την ενημέρωσή σας, την συγκέντρωση των απόψεών σας, και τη συζήτηση επί ενός συμφώνου συνεργασίας των φορέων που εκπροσωπείτε στα παραπάνω θέματα.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.