Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι πρόκειται να διενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση του πιο κάτω περιγραφόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής αναλυτικής ανακοίνωσης και του φυλλαδίου όρων πώλησης, ο οποίος θα διεξαχθεί:Στην προαναφερομένη αναλυτική ανακοίνωση με αριθμό 219/14-9-2018, που βρίσκεται καταχωρημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nbg.gr περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για τη νομική και πολεοδομική κατάσταση των πωλουμένων ακινήτων, των οποίων απαραίτητα πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Για την παραλαβή των παραπάνω εντύπων, των φυλλαδίων (γενικών-ειδικών) όρων πώλησης των οποίων επίσης πρέπει να λάβουν γνώση απαραίτητα οι υποψήφιοι αγοραστές και για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

1. Απευθύνονται, [εκτός από το τοπικό Κατάστημα της Τράπεζας «ΤΗΝΟΥ (476)» στην Παραλία Τήνου (τηλ. 22830-27014)] και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Περιουσίας στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον Δ' όροφο, στο γραφείο Ν ο 416, στο τηλέφωνο 210 3345215

2. Αντλήσουν λοιπές πολεοδομικές πληροφορίες – φωτογραφίες, από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr

Σημειώνεται ότι το Γενικό Φυλλάδιο Όρων Πώλησης Ακινήτων - Κινητών καθώς και τους Πρόσθετους Ειδικούς Όρους που διέπουν το προς πώληση ακίνητο, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να τα προμηθεύονται από τις αμέσως προηγουμένως αναφερόμενες αρμόδιες Μονάδες της Ε.Τ.Ε., καθώς και από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.