Εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου το έργο: «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης παιδικής χαράς στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου Νομού Κυκλάδων». Πρόκειται για την Παιδική Χαρά της Παλλάδας. Σύμφωνα με την ανάρτηση της εν λόγω απόφαση στο διαύγεια αναφέρει η Αποκεντρωμένη:

Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α’/19-12-2001), την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης παιδικής χαράς στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου Νομού Κυκλάδων», προϋπολογισμού 244.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Σύμφωνα με το (14) σημείο του προοιμίου της παρούσας, το έργο θα εκτελεστεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου και του Δήμου Τήνου με αποφαινόμενα όργανα ως καθορίζονται στην Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Το έργο περιλαμβάνει: την αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού (πλάκες ασφαλείας, όργανα, καθιστικά κλπ), την τοποθέτηση χυτού δαπέδου ασφαλείας στις περιοχές των παιχνιδιών σε διάφορα πάχη ανάλογα με το αντίστοιχο ύψος πτώσης των οργάνων αλλά και βιομηχανικού δαπέδου στον ελεύθερο χώρο με επιδαπέδια παιχνίδια, εργασίες χρωματισμών-συντήρησης της υπάρχουσας περίφραξης και των καθιστικών που βρίσκονται στο κιόσκι, την προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων ανάλογα με τις ηλικιακές ομάδες, την προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων καθιστικών, κάδων απορριμμάτων κλπ, την τοποθέτηση θυρών και εγκατάσταση βρύσης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.