Η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Επιτροπή, με βάση αποφάσεις της από τις 5 &13/2018 Συνεδριάσεις της, προέβη στις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες και την τελική υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου, διά της οποίας παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στον Δήμο Τήνου, το ακίνητο ιδιοκτησίας ΠΙΙΕΤ που στεγάζεται το Γυμνάσιο Τήνου, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, επιλύεται πλέον οριστικά το πολυετές ζήτημα της τυπικής παραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο πλέον των 50 ετών, στεγάζονται, άνευ ανταλλάγματος, Σχολικές Μονάδες, στα πλαίσια της από συστάσεως του Ιερού Ιδρύματος, ποικιλότροπης στήριξης της Εκπαίδευσης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.