Ο Δήμος Τήνου σε συνεργασία με την εταιρία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA, έχει αναλάβει την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Οι βασικοί στόχοι του ΣΒΑΚ είναι:


• ο σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη
• η αναβάθμιση του περιβάλλοντος με περιορισμό της ρύπανσης και του θορύβου
• η βελτίωση της μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς
• η ενίσχυση του περπατήματος και του ποδηλάτου
• η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Η κοινωνική εμπλοκή των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης στην ερευνητική διαδικασία επισφραγίζει τη διαφάνεια και την κοινωνική συναίνεση μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και διαλόγου που έχει ως κύριο ρόλο την εκπλήρωση της επιθυμίας του κοινωνικού συνόλου, τον εμπλουτισμό της γνώσης και τη μεγιστοποίηση του οφέλους. Στην παρούσα υπηρεσία, η συμμετοχή των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί μέσα από την αξιοποίηση των μεθόδων όπως τα παρακάτω ερωτηματολόγια.

Βασικό ζητούμενο θα είναι η αναζήτηση της σχέσης τους με την πόλη και το Δήμο και τους κύριους πόλους ενδιαφέροντος, σε σημερινό χρόνο, καθώς και η γνώμη τους σχετικά με τις αρχές σχεδιασμού και τη διαχείρισή του βάσει των προσδοκιών τους. Σε αυτό το πλαίσο παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στα ερωτηματολόγια που ακολουθούν.

Η γνώμη σας μετράει πραγματικά.


ΚΑΤΟIΚΩΝ https://goo.gl/forms/6jg3OWMxIJYzQLWz1

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ https://goo.gl/forms/UARqk6GjXSSB90vN2

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
https://goo.gl/forms/mh5N5OzFVJyyZuO72 (ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ)

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.