Δύο (2) ειδικές συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, τη Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος. Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 12.00 το μεσημέρι και η δεύτερη για τις 13.00.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του
Δήμου Τήνου για τη χρήση 2013.

Εισηγητής : Δήμαρχος
|---|

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του
Δήμου Τήνου για τη χρήση 2014.

Εισηγητής : Δήμαρχος 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.