Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου στον Πύργο θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, στο οποίο θα συζητηθεί ως 28ο θέμα "Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 8928/27-9-2018 αιτήσεως της εταιρείας ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ Α.Ε. σε συμμόρφωση της με αριθ. πρωτ. 49797/28-8-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη"

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος η παρουσία μας εκεί είναι απαραίτητη για το μέλλον της τοπικής αγοράς και των καταστημάτων μας.

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.