Δημοσιεύτηκαν στη διαφάνεια του κράτους (Διαύγεια) τα αποτελέσματα της προκήρυξης αναφορικά με την πλήρωση θέσεων στον Παιδικό Σταθμό Τήνου Τήνου "Σίμος Ι. Ορφανός". Αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση:

Οι κατωτέρω υπάλληλοι του ν.π.δ.δ. «Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου», με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατατάσσονται από 08/10/2018 (ημερομηνία πρόσληψης τους) με τον αναγραφόμενο χρόνο υπηρεσίας στο μισθολογικό κλιμάκιο, ως ακολούθως:


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.