Ζητούμε ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ με ικανότητα στην επικοινωνία, διάθεση για μάθηση, αυτοπεποίθηση, αφοσίωση, ευγένεια, εχεμύθεια και επιμονή. Επιθυμητά προσόντα:

  • Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης (προτιμάται τεχνικής)
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) ή αποδεδειγμένα πολύ καλής με αντίστοιχο πτυχίο ή/και γαλλικής ανεξαρτήτου επιπέδου.
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, MsOffice, Internet,  Autocad επιθυμητό. 
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής

Θα εκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε τεχνικό τμήμα ή στον τομέα των πωλήσεων ή σε γραμματειακή θέση μεγάλης επιχείρισης.

Είναι σημαντική η αποφασιστικότητα, το ομαδικό πνεύμα και η προσήλωση σε μια επιτυχημένη κοινή πορεία.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικά σε: info@artiasa.com

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.