Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ανάρτηση μας, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου που πραγματοποιήθηκε στο χωριό του Πύργου αποφασίστηκε ομόφωνα το θέμα σχετικά με την αναβάθμιση του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.

Σήμερα, αναρτήθηκε στο Διαύγεια η απόφαση της εν λόγω συνεδριάσεως η οποία και αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου και αναφερόμενη στο παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Εμμανουήλ Σώχο Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής :

«Το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου λειτουργεί στον Πύργο της Τήνου, από το 1955. Το ζήτημα της καλλιτεχνικής παιδείας απασχόλησε τους Τηνιακούς ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες του 19 ου αιώνα. Έκτοτε το ζήτημα επανήλθε κατ’ επανάληψη. Λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο ιδρύθηκε άτυπο Σχολείο μαρμαρογλυπτικής με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φιλοπροόδων Πύργου Τήνου και τη στήριξη του ιδιοκτήτη του λατομείου της Βαθής Γρηγορίου Καραγιώργη, τη λειτουργία του οποίου διέκοψε ο πόλεμος. Το 1943 ο τότε Υπουργός Παιδείας Νικόλαος Λούβαρις ίδρυσε το Σχολείο Καλών Τεχνών Πύργου Τήνου, το οποίο όμως, λόγω της έκρυθμης κατάστασης, δεν μπόρεσε να λειτουργήσει.Οι συνέπειες του πολέμου και της συνακόλουθης ξένης κατοχής της χώρας, καθώς και ο άμεσος κίνδυνος διακοπής της μακρόχρονης τεχνικής και καλλιτεχνικής παράδοσης του Πανόρμου κατέστησαν επιβεβλημένη την ίδρυση, Σχολείου καλλιτεχνικής παιδείας.

Έτσι με σύντονες προσπάθειες όλων των παραγόντων του νησιού και προεξάρχοντα τον βουλευτή Πάρι Λιαρούτσο το 1955 με το νόμο 3136 ιδρύθηκε το Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, το οποίο λειτουργεί έκτοτε αδιαλείπτως. Σκοπός του Σχολείου ήταν, και είναι, αφενός η προετοιμασία φερέλπιδων νέων ζωγράφων και γλυπτών για την ΑΣΚΤ και αφετέρου η κατάρτιση νέων μαρμαρογλυπτών που θα συνεχίσουν την παράδοση στην τηνιακή μαρμαροτεχνία. Ο χαρακτήρας του Σχολείου και ο προσανατολισμός του, είναι αυστηρά καλλιτεχνικός, με κατεύθυνση τη ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΑ, που είναι συγκριτικό πλεονέκτημά της.

Παρά τις πολλές δυσκολίες και τα προβλήματα οι καρποί της προσπάθειας υπήρξαν αγλαείς. Σημαντικοί εικαστικοί καλλιτέχνες δίδαξαν σαν δάσκαλοι. Νέοι ζωγράφοι και γλύπτες ήλθαν να προστεθούν στη μακρά αλυσίδα των καλλιτεχνών της Τήνου, ενώ δεκάδες νέοι μαρμαρογλύπτες στελέχωσαν τα τηνιακά εργαστήρια της Αθήνας και τα συνεργεία συντήρησης και αναστύλωσης αρχαιολογικών μουσείων και μνημείων και ιδιαίτερα της Ακρόπολης Αθηνών..

Ήδη, 60 και πλέον χρόνια μετά, το Σχολείο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και επιβάλλεται η αναθεώρηση του νομικού του καθεστώτος και η αναβάθμιση της λειτουργίας του, ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Λεωνίδας Χαλεπάς διαβίβασε στον Δήμαρχο Τήνου κ. Ιωάννη Σιώτο και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο την υπ’ αρ. πρωτ. 164/3-9-2018 επιστολή με την οποία αιτείται την υποστήριξή του, στο με αρ. πρωτ. 75/4.5.2018 αίτημά του, προς τους Υπουργούς Πολιτισμού και Παιδείας. Το αίτημα του Σχολείου επικεντρώνεται στην αναβάθμισή του, με την τροποποίηση του ισχύοντος νόμου, ή ψήφιση νέου, για την εισαγωγή των σπουδαστών στην ΑΣΚΤ και διατήρηση του χαρακτήρα του, δηλαδή τη μαθητεία των σπουδαστών στην παραδοσιακή μαρμαροτεχνία.Στην επιστολή επισημαίνεται η λειτουργία στην Ελλάδα 4 πλέον ΑΣΚΤ, ενώ το 1955 υπήρχε μόνον μία, και η ανάγκη εισαγωγής σπουδαστών σε όλες τις Σχολές αυτές. Με βασικό μάθημα το μάρμαρο, το Σχολείο πρέπει να αποκτήσει και 4 ο έτος σπουδών που να συμπεριλαμβάνει μαρμαροτεχνία και εικαστική σκέψη. Το πτυχίο πρέπει να αναβαθμιστεί σε ΑΤΕΙ και η εισαγωγή σπουδαστών να γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις κάθε Σεπτέμβριο στο Σχολείο, στον Πύργο και όχι με Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις. Να υπάρξει πρόβλεψη, για φοίτηση σπουδαστών, χωρίς απολυτήριο Λυκείου, όταν πρόκειται για εξαιρετικά ταλέντα. Να γίνει διαβάθμιση του Σχολείου, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και να μη προσλαμβάνονται, ως ανειδίκευτοι.

Η αναβάθμιση του Σχολείου σημαίνει όφελος των μαθητών σε γνώσεις και πτυχίο, σε επιλογές εργασίας, ενώ επιτυγχάνεται ο συνδυασμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Οι σπουδαστές πρέπει να αποκτήσουν ίσα σπουδαστικά οφέλη, όπως και οι σπουδαστές των Α.Ε.Ι. Το Σχολείο αναδεικνύει μαστόρους του μαρμάρου και συνεχιστές της μακράς παράδοσης της τηνιακής μαρμαροτεχνίας, η οποία το 2015 εγγράφηκε στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της Unesco. Επί πλέον ενισχύει τη βιωσιμότητα του Σχολείου, η οποία σήμερα δοκιμάζεται σκληρά. Ενισχύεται με νέες θέσεις εργασίας και συνεχίζει τη δική του ζωή στον τόπο.

Χρειάζεται να οικοδομηθούν καινούργια κτίρια για να στεγάσει προοδευτικά τις απαιτήσεις του αναβαθμισμένου Σχολείου. Ήδη, σε όμορο οικόπεδο που αγόρασε προ ετών η πρώην Κοινότητα Πανόρμου, οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας συντάσσουν μελέτες για τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, με σκοπό την επέκταση των εγκαταστάσεων του Σχολείου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αρχειοθέτηση των έργων, των κατά καιρούς μαθητών (ιστορικό αρχείο) και επίκειται η προκήρυξη θέσης Ιστορικού Τέχνης, που θα έλθει να ενισχύσει το έργο των καθηγητών του Σχολείου,στη γλυπτική, ζωγραφική, τεχνικό σχέδιο, και μαρμαροτεχνία. Επιβάλλεται στο αναβαθμισμένο σχολείο,η διδαχή του μαθήματος της συντήρησης του μαρμάρου.

Το Σχολείο πρέπει να έχει την έδρα και τα εργαστήριά του στον Πύργο της Τήνου, στον τόπο που ανέδειξε τους αριστείς της σμίλης και του χρωστήρα, επιφανείς μαρμαρογλύπτες και εκατοντάδες εφαρμοστές του μαρμάρου, οι οποίοι «έντυσαν» την Ελλάδα, τη Μικρασία, τα Βαλκάνια και την Αίγυπτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου υποστηρίζει την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Σχολείου, διαβάθμισής του, τη διατήρηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα στην εκμάθηση της τέχνης του μαρμάρου στους σπουδαστές και την εισαγωγή τους στις ΑΣΚΤ της χώρας. Το αίτημα του διευθυντή του Π.Ε.Σ.Κ.Τ.Π υποστηρίζουν με σχετικές αποφάσεις οι τοπικές Κοινότητες Πανόρμου και Υστερνίων, το Π.Ι.Ι.Ε.Τ., το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ, η Αδελφότητα των εν Αθήναις Τηνίων, η Εταιρία Κυκλαδικών Μελετών, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών και οι συλλογικοί-πολιτιστικοί φορείς της Έξω Μεριάς Τήνου, Πύργου-Πανόρμου, Μαρλά-Μαμάδου και των εν Αθήναις Βεναρδιανών. Για τους λόγους αυτούς συντάσσεται με το υπ’ αρ. πρωτ. 75/4.5.2018 αίτημα του Διευθυντή του Σχολείου κ. Λεωνίδα Χαλεπά προς τα Υπουργεία Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων και με τις προτάσεις του Συμβουλίου των καθηγητών.

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται να συμβάλει στην κατάρτιση και προώθηση για ψήφιση νέου νόμου για τη λειτουργία του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου».

Ακολούθως ο λόγος εδόθη στον Διευθυντή του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου ο οποίος υποστήριξε την αναγκαιότητα αναβάθμισης της σχολής και απάντησε σε ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, υπενθυμίζοντας στο σώμα ότι ψηφίζουν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Πανόρμου και Υστερνίων. Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων Πανόρμου και Υστερνίων, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την θετική γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου υποστηρίζει την αναγκαιότητα αναβάθμισης του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, διαβάθμισής του, τη διατήρηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα στην εκμάθηση της τέχνης του μαρμάρου στους σπουδαστές και την εισαγωγή τους στις ΑΣΚΤ της χώρας.

Συντάσσεται με το υπ’ αρ. πρωτ. 75/4.5.2018 αίτημα του Διευθυντή του Σχολείου κ. Λεωνίδα Χαλεπά προς τα Υπουργεία Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων και με τις προτάσεις του Συμβουλίου των καθηγητών, καθώς επίσης και με τις θετικές γνωμοδοτήσεις των Τοπικών Συμβουλίων Πανόρμου και Υστερνίων και δεσμεύεται να συμβάλει στην κατάρτιση και προώθηση για ψήφιση νέου νόμου για τη λειτουργία του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου».

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.