Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα πραγματοποιηθεί απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2018.

Το ποσό που αντιστοιχεί για το Δήμο Τήνου για τις παραπάνω δώσεις είναι το ποσό των 81.870 €. Με τους Δήμος της Άνδρου, Θήρας, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρος και Σύρου να λαμβάνουν τα περισσότερα χρήματα. Μπορείτε να δείτε και παρακάτω αναλυτικά τα ποσά.


Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.