Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η γνωστοποίηση για την εγκατάσταση μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας όσον αφορά το έργο υποδοχή ΑΣΑ Τήνου - προ διαλογή αποβλήτων - μηχανική διαλογή - βιολογική επεξεργασία- Κομποστοποίηση - Ωρίμανση - Ραφιναρία - Προσωρινή αποθήκευση - Τελική διάθεση. 

Αξίζει να αναφέρουμε πως είναι ένα καθοριστικό βήμα αυτό για την πορεία του έργου. Έτσι, μετά και την εγκριθείσα χρηματοδότηση από το αρμόδιο υπουργείου τους ύψους των 1.125,00€. Αυτό που απομένει είναι η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στη συνέχεια ο ανοιχτός ευρωπαϊκός διαγωνισμός (κάτι που θα πραγματοποιηθεί πρώτη φορά για το νησί της Τήνου).

Το έργο περιλαμβάνει την επεξεργασία των νέων παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από το βιοαποδομήσιμο κλάσμα, την μείωση του όγκου τους και την ασφαλή αποθήκευσή τους έως την κατασκευή του ΧΥΤΥ στην Τήνο.

Σύμφωνα με προηγούμενη παρουσίαση του έργου σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το έργο θα λειτουργεί ως εξής: 

Θα γίνετε επεξεργασία των παλαιών και νέων σύμμεικτων απορριμμάτων προκειμένου
α) να γίνει διαχωρισμός του βιοαποδομήσιμου και μετατροπή του σε εδαφοβελτιωτικό, 
β) να γίνει ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και 
γ) δεματοποίηση του υπολείμματος που εκτιμάται σε 30% περίπου της αρχικής ποσότητας ΑΣΑ, 
δ) προσωρινή αποθήκευσης των δεμάτων στο χώρο και μεταφορά στο νέο ΧΥΤΥ Τήνου. 

Με την λύση αυτή, θα επαρκέσουν οι αρχικοί χώροι αποθήκευσης , θα αποφευχθεί η μεταφορά και διάθεση των δεμάτων εκτός Τήνου και θα προκύψουν δέματα υπολείμματος που είναι περισσότερο ασφαλή στην αποθήκευση.

Με την λύση της επεξεργασίας των παλαιών και νέων ΑΣΑ:
1. Δεν παρατείνεται ο χρόνος αποθήκευσης των δεμάτων πέραν της επιτρεπόμενης τριετίας
2. Προλαμβάνεται η δημιουργία ρύπανσης ή στραγγιδίων ή πυρκαγιάς από τα δέματα.
3. Εξοικονομείται χώρος προσωρινής αποθήκευσης
4. Αποφεύγεται η μεταφορά σε άλλο ΧΥΤΑ
5. Τα δέματα με το υπόλειμμα είναι πολύ περισσότερο ασφαλή γιατί έχει αφαιρεθεί το οργανικό κλάσμα που διασπάται
6. Ανακτώνται χρήσιμα υλικά που θα κατέληγαν σε ταφή.
7. Εξοικονομούνται χώροι στην τελική διάθεση των ΑΣΑ.
8. Είναι περιβαλλοντικά ασφαλέστερη μέθοδος

Το έργο εξασφαλίζει την ασφαλή μετάβαση από την σημερινή κατάσταση στην μελλοντική κατάσταση που θα έχουν ολοκληρωθεί οι δρομολογημένες υποδομές που περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός σύγχρονου ΧΥΤΥ και μίας μονάδας κομποστοποίσης απορριμμάτων. Για τα μόνιμα έργα διαχείρισης έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης σε πρόσκληση του ΥΜΠΕΡΑΑ.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.