Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου που πραγματοποιήθηκε 02 Οκτωβρίου στο χωριό του Πύργου αποφασίστηκε η έγκριση υπογραφής προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τήνου με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πάμε να δούμε παρακάτω τι αναφέρει η εν λόγω προγραμματική σύμβαση.

Όπως αναφέρει το περιεχόμενο της σύμβασης, πρόκειται για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Τήνου στην αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών Δήμου Τήνου - Εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο, για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων μέσω διαρθρωτικών ταμείων στην βάση μια σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής. Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου, ως φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης, έχει την υποχρέωση να παράσχει, μέσω της εξειδικευμένης επιστημονικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει, καθολική συμβουλευτική υποστήριξη προς τον Δήμο Τήνου για την υλοποίηση και διαχείριση του έργου. 

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά οφείλει δια μέσο της ερευνητικής ομάδας και δεδομένου ότι πρόκειται για Προγραμματική Σύμβαση που δεν υποκρύπτει την περίπτωση ανάθεσης να προχωρήσει σε συγκεκριμένη χορηγία σε είδος και πιο συγκεκριμένα να διαθέσεις τις άδειες χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού, τα εργαλεία πληροφορίες και τις αμοιβές δυο μελών ΔΕΠ που θα εργασθούν 75 ανθρωποημέρες χωρίς αμοιβή για το έργο.

Θα επανέρθουμε με νεότερη ανάρτηση επί του θέματος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.