Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο Περιφερειακής Ενότητας Τήνου», καλεί τους ενδιαφερομένους να στείλουν τις οικονομικές προσφορές τους, για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους στο Επαρχείο Τήνου 84200, υπόψη κου Γιαγιά Ιωάννη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22833-61222 , 22833-61244 και στο fax 22833-61219

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Επαρχείο Τήνου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  19/11/2018
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Επαρχείο Τήνου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 20/11/2018, ώρα 10.00

Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαμβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδρομικά) στην Υπηρεσία μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00 στο Επαρχείο Τήνου.

Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω την απόφαση:

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.