Σύμφωνα με πληροφορίες μας επιστολή προς τον Δήμαρχο Τήνου, Γιάννη Σιώτο έστειλε ο ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση της Τήνου με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η εν λόγω επιστολή ήρθε ως αποτέλεσμα των πιέσεων του δημάρχου, όλο το καλοκαίρι, μετά και τα γνωστά προβλήματα με τις μικροδιακοπές που υπήρχαν στο νησί.  Η επιστολή -πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας- αναφέρει τα ακόλουθα:

Κατά το παρελθόν η ΔΕΗ και στη συνέχεια οι Διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ από κοινού, είχαν προγραμματίσει την κατασκευή νέου Υποσταθμού (Υ.Τ. / Μ.Τ) επί της νήσου της Τήνου και των απαραίτητων έργων για τη διασύνδεση αυτού με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ο προαναφερθείς Υποσταθμός δεν κατασκευάστηκε σε ένα βαθμό και λόγω των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας. 

Επειδή η επιτακτική ανάγκη για την ασφαλή και για την αξιόπιστη ηλεκτρική τροφοδοσία της νήσου της Τήνου παραμένει, ο ΑΔΜΗΕ έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ τον εκ νέου προγραμματισμό των απαραίτητων έργων και για την κατασκευή του Υποσταθμού (Υ.Τ. / Μ.Τ) επί της νήσου της Τήνου. Η ένταξη του θα γίνει στο ΔΠΑ 2020-2029 και αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την ωρίμανση του έργου. 

Ο ΑΔΜΗΕ έχοντας πλέον τις διασυνδέσεις των νησιών στον πυρήνα της στρατηγικής του δηλώνει τη διάθεση του για τη συνεργασία και με το Δήμο της Τήνου ώστε και η νήσος της Τήνου να ενταχθεί στα διασυνδεδεμένα νησιά του ΕΣΜΗΕ. Η συμβολή του Δήμου σας στην επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα είναι εξαιρετικά σημαντική, καταλήγει η επιστολή προς τον δήμαρχο Τήνου. 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.