Το αρχιτεκτονικό γραφείο Χρήστου Παπαθανασίου και Σοφίας Φωσκόλου ζητά μηχανικό συνεργάτη (πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας).

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση προγράμματος CAD, σχεδίαση τοπογραφικών και πολεοδομικής νομοθεσίας.

Επικοινωνία στη διεύθυνση: s.foskolou@teemail.gr

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.