Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα η μεταβολή που πρότεινε το επαγγελματικό Λύκειο Τήνου και συγκεκριμένα η προσθήκη της ειδικότητας «σχεδιασμός – διακόσμηση εσωτερικών χώρων» στον υπάρχοντα τομέα εφαρμοσμένων τεχνών.

H Αντιδήμαρχο κ. Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου εισηγούμενη το παραπάνω θέμα της ημερησίας έθεσε υπόψη στα μέλη του Συμβουλίου ότι η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με το αριθ. 8582/5-11-2018 έγγραφό της μας ενημερώνει σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 – 2020 και ζητά την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η μεταβολή αυτή όπως αναφέραμε και παραπάνω έχει να κάνει με το επαγγελματικό Λύκειο Τήνου και η προσθήκη της ειδικότητας «σχεδιασμός – διακόσμηση εσωτερικών χώρων» στον υπάρχοντα τομέα εφαρμοσμένων τεχνών.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.