Την Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος. Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Τ.Κ. Πανόρμου».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 68/2018 απόφασης  του Δ.Σ. σχετικά με την χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στην εταιρία «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» με διακριτικό τίτλο «RC».
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση της με αριθ. 30/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Ι. Μαρκουίζος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.