Την Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου στις 18.00 με θέμα την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου  οικονομικού έτους 2019 με εισηγητή τον Δήμαρχο Τήνου.

Στις 19.30 πάλι στην αίθουσα συνεδριάσεων του σώματος θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση πλάνου δράσης τουριστικής προβολής του Δήμου Τήνου για το έτος 2019.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του 2ου παραδοτέου του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 4ο:
Επανασυζήτηση του θέματος αναφορικά με την έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.708,61 τετραγωνικών μέτρων, στη θέση «Μαρμαριές – Κόκκινα» της Δ.Κ. Τήνου του Δήμου Τήνου και έγκριση έκθεσης γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης – έρευνας αξίας του.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Υπηρεσίες δεματοποίησης απορριμμάτων Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.