Ο οικισμός αυτός της Καρυάς που στα διάφορα έγγραφα τα οποία διασώθηκαν και εντοπίστηκαν αναφέρεται πότε με το ένα όνομα και πότε με το άλλο, βρίσκεται ελάχιστα κάτω και δυτικά του Λεβαντάδου.

Ο αμαξιτός δρόμος που διανοίχθηκε κατά το 1934 περνά ανάμεσα στους δυο αυτούς οικισμούς της Καρυάς, κάτω από το Λεβαντάδο και επάνω από τον Κουμιάδο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αποκοπεί από το κατά κάποιο τρόπο ενιαίο σύνολο, και να αποχωριστεί από αυτό.

Ο Κουμιάδος και οι εκκλησίες του, καθώς και τα ακίνητα που αυτές κατείχαν και οι υποχρεώσεις των, αναφέρονται στο «κτηματολόγιο των εκκλησιών» του 1700. Αναφέρεται και από τον Τουρνεφόρ που επισκέφτηκε την Τήνο τον ίδιο χρόνο.  Από σωζόμενα επίσης έγγραφα γνωρίζουμε ότι οι κάτοικοι του Κουμιάδου μετείχαν στα κοινά της Τήνου, με τους δημογέροντες που εξέλεγαν, μέχρι και τα μετά την Επανάσταση του 1821 χρόνια.

Στην απογραφή των εκκλησιών του 1828, οι εκκλησίες του Κουμιάδου αναφέρονται μεταξύ των εξωκλησιών της Καρυάς, αν και ο Λεβαντάδος βρίσκεται πλησιέστερα και ενδιάμεσα... Μετά την Κατοχή και την απελευθέρωση το κύμα της αστυφιλίας χτύπησε και τον Κουμιάδο.

(Πηγή: Στέφ. Ν. Δελατόλα, «Η Καρυά της Τήνου και οι περί αυτήν οικισμοί», εκδ. Σύλλογος Καρυάς, 2008)

«Η φωνή της Καρυάς»

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.