Αγαπητά μέλη και φίλοι της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στην Τήνο και στη συνέχεια την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στην Αθήνα, έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Τηνιακών Μελετών, για την τριετία 2018-2021.

Εξελέγησαν ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Βασίλειος Ν. Κολλάρος, Ιωάννης Π. Γκερέκος, π. Γεώργιος Ι. Τουφεκλής, Πέτρος Γ. Μαρκουΐζος, Θεόδωρος Φ. Χίου και ως αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Ευάγγελος Α. Κουμαριανός.

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, το Δ.Σ. που εξελέγη συνήλθε σε σώμα και ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε μέλους ως εξής

Πρόεδρος :Ιωάννης Π. Γκερέκος
Αντιπρόεδρος : Θεόδωρος Φ. Χίου
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Ν. Κολλάρος
Ταμίας:Πέτρος Γ. Μαρκουΐζος
Μέλος - Δ/ντής Παραρτ. Τήνου : π. Γεώργιος Ι. Τουφεκλής
Αναπληρωματικό μέλος: Ευάγγελος Α. Κουμαριανός

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι:
Μάρκος Π. Βιδάλης, Νικόλαος Ε. Γκίζης και Έλενα Ι. Γκερέκου

Το νέο Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη της Εταιρείας για την πρόθυμη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες και υπόσχεται ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αξιοποίηση των σκοπών της, που είναι η επιστημονική και συστηματική μελέτη, έρευνα και προβολή του πολιτισμού, της τέχνης και της ιστορίας της Τήνου.

Το Δ.Σ. θα χαιρετίσει με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση κάθε συμβολή στο έργο της Εταιρείας όλων των μελών και φίλων της, προκειμένου τα αντικείμενα της σπουδής που αναφέρονται στην Τήνο να υλοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.