Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τηνου - Άνδρου για το νέο χρόνο (2019) περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και έργα για την περιοχή του Αγίου Ρωμανού. Αναλυτικά τα έργα που προγραμματίζονται είναι τα ακόλουθα:

Επισκευής προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου λιμένα Αγ. Ρωμανού με το ποσό του έργου να είναι στα 7.280,00€.  Τσιμεντοστρώσεις χερσαίου τμήματος λιμένα και κατασκευή ράμπα ανέλκυσης σκαφών με προϋπολογισμό έργου 30.000,00€. Κατασκευή πέτρινων καθισμάτων και τραπεζιών στην χερσαία ζώνη 7.280,00€Επίσης, υπάρχουν και τα ακόλουθα έργα: Κατασκευή δεστρών στο αλιευτικό καταφύγιο του λιμένα με το κόστος να είναι στα 7.280,00€. Στο πρόγραμμα υπάρχει και η αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού με 5.000,00€ ο προϋπολογισμός αυτού και τέλος η κατασκευή φρεατίων αναμονής ύδρευσης και κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στον λιμένα, προϋπολογισμός έργου, 7.280,00€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων για την περιοχή του Αγίου Ρωμανού είναι 64.120,00€.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.