Στη σημερινή Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Σιώτος εισηγήθηκε την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης 1.000 m3./ημέρα.

Η προληπτική αυτή ενέργεια εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο της δημοτικής αρχής για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος. Ήδη έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΣ αιτήματα για χρηματοδότηση: α) της εκτέλεσης έργων βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Τήνου με αντικατάσταση των υφιστάμενων σωληνώσεων, προϋπολογισμού 525.000,00 ευρώ και β) της προμήθειας δυο μονάδων αφαλάτωσης 2.000m3/ημέρα, προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος, επεσήμανε ότι "πρόθεσή μας είναι να μην αφήσουμε το χρόνο να λειτουργήσει σε βάρος μας και για αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία να επισπεύσουμε με δικές μας διαδικασίες, ώστε την επόμενη περίοδο να προλάβουμε τυχόν προβλήματα που θα έβλαπταν την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας αλλά και την καλή φήμη του νησιού μας που με τόσο κόπο χτίσαμε».


Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.