Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου η κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Παιδείας (β΄ δόση), για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και αφορά την β΄ κατανομή έτους 2018.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή των χρημάτων σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ως εξής : α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας εκπαίδευσης ποσό 12.318,00€ και β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 8.212,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και κάνει δεκτή την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 12/2018 απόφαση και κατανέμει το ποσό των 20.530,00 €, (Β΄ κατανομή έτους 2018), προερχόμενο από Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

α) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης ποσό 12.318,00 € και
β) στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης ποσό 8.212,00 €

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.