Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου στις 12.30 στο Δημαρχιακό κατάστημα. Μελετώντας την ημερήσια διάταξη παρατηρούμε μια σειρά από σημαντικά θέματα και κυρίως διαγωνισμούς για έργα σημαντικά για το νησί. Πιο αναλυτικά:

Το θέμα 2ο αναφέρει: Έγκριση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση για το έργο «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς λιμένα Τήνου».

Το θέμα 4ο πρόκειται για ένα διαγωνισμό που αναφέρει την Έγκριση πρακτικού Ιι της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών υλικών για την βελτίωση και συμμόρφωση παιδικών χαρών ΔΕ Τήνου σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης».

Τέλος, το σημαντικότερο θέμα απ' όλα είναι η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης  1.000m3.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.