Αναρτήθηκε σήμερα στο διαύγεια η απόφαση (δείτε εδώ) ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση λιμενικού φωτισμού λιμένα Τήνου». Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 16.682,81€. Στις 11 Δεκεμβρίου είχε συνεδριάσει το Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου όπου ανάμεσα στα θέματα της συζητήσεως ήταν και το ακόλουθο. Μεταξύ άλλων αναφέρουν τα πρακτικά για το έργο.:

Το έργο του θέματος αφορά σε επέμβαση τοπικού χαρακτήρα, σε υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση και αποσκοπεί στην δημιουργία υποτυπώδους μικρής έκτασης εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση διακινούμενων επιβατών και χρηστών του λιμένα, δεν τροποποιεί τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και συνδέεται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της λιμενικής εγκατάστασης καθώς στις περιοχές που θα τοποθετηθούν οι ιστοί, ο φωτισμός είναι ανεπαρκής.

Οι εργασίες θα αφορούν στην εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού για τον πλήρη φωτισμό διαφόρων σημείων της ΧΖΛ Τήνου. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα εκτελεστούν στα σημεία α) πλατείας Παντανάσσης, β) Πλατείας Λιαρούτσου, γ) Πλατείας Ελευθερίας.

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών δεν θα ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες από την ανάρτηση της
σύμβασης

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.