Την Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου. Ανάμεσα στα θέματα της συνεδριάσεως είναι και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων για την εκτέλεση του έργου « Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου».

Πρόκειται για άλλο ένα βήμα που θα γίνει ώστε να πραγματοποιηθεί το έργο της παιδικής χαράς στην Παλλάδα. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο έργο πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβουλίου Τήνου όσον αφορά τη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων που αφορά την εκτέλεση του έργου.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και η λειτουργική αποκατάσταση του χώρου, μέσω της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται :

  • Αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού (πλάκες ασφαλείας, όργανα, καθιστικά κλπ),
  • Τοποθέτηση χυτού δαπέδου ασφαλείας στις περιοχές των παιχνιδιών σε διάφορα πάχη ανάλογα με το αντίστοιχο ύψος πτώσης των οργάνων αλλά και βιομηχανικού δαπέδου στον ελεύθερο χώρο ο οποίος θα περιλαμβάνει και επιδαπέδια παιχνίδια, 
  • Εργασίες χρωματισμών – συντήρησης της υπάρχουσας περίφραξης και των καθιστικών που βρίσκονται στο κιόσκι,
  • Προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων ανάλογα με τις ηλικιακές μονάδες,
  • Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων καθιστικών, κάδων απορριμμάτων, πινακίδας κλπ,
  • Τοποθέτηση θυρών και εγκατάσταση βρύσης.

Σχόλια:

0 σχόλια:

Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.